Özdemir asaf’ça şair, düşünür Özdemir Asaf’ın otokopi ve denemelerinden oluşan kitabının adıdır.

Kitap şöyle başlar:

Bütün dünyayı
kucaklamak istedim;
kollarım yetişmedi. • Soru Şeysi
Çocukluğumun söküklerini dikebilir misin?